I området får du en större överblick om hur A-kassa fungerar, ifall du har rätt till det, vilka försäkringar som finns samt hur du ansöker.

Vad är arbetslöshetsförsäkring?

A-kassa är pengar som du kan få i form av ersättning när du är arbetslös. Idag finns det 25 olika a-kassor i Sverige.

Tillfälligt förändrade villkor för att få ersättning från a-kassan med anledning av coronaviruset. Läs detta innan du läser resterande innehåll på sidan. Tänk på att delar av innehåll under denna ruta inte gäller på grund av coronaviruset.

De tillfälliga reglerna trädde i kraft 13 april och gäller året ut: Antalet timmar man behöver ha arbetat för att ha rätt till a-kassa har sänkts från 80 till 60 timmar per månad i 6 månader, och det räcker med tre månaders medlemskap i en a-kassa för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Man har också slopat karensdagarna och gjort förändringar som ska underlätta för företagare att få a-kassa. Taket för hur mycket man kan få i a-kassa höjs till 1 200 per dag (26 400 per månad) för de som får inkomstrelaterad a-kassa och 510 kr per dag ( 11 220 per månad) för de som får grundbelopp. Från 29 juni 2020 höjs taket för ersättning även från ersättningsdag 101. Du kan då få maximalt cirka 22 000 kronor per månad före skatt.

Om du har frågor om din ersättning, utbetalning, ditt medlemskap eller något annat, kontaktar du din a-kassa. På Sveriges a-kassors webbplats hittar du kontaktuppgifter till alla a-kassor. https://www.sverigesakassor.se/

 • Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös.
 • Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning. Det gör du enklast genom att logga in på din a-kassas webbplats.

Om du inte är medlem i någon a-kassa har du ändå möjlighet att få viss ersättning, ett så kallat “grundbelopp”.

Du kan antingen:

 1. Ansöka om medlemskap i samband med att du blivit arbetslös.
 2. Eller ansöka om ersättning hos Alfakassan.

För att få a-kassa ska du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du behöver dessutom vara beredd på att ta ett jobb direkt. Det innebär att du bland annat inte är sjukskriven, att du befinner dig i Sverige och att du har eventuellt barnomsorg ordnad. 

För att ha rätt till ersättning måste du också ha jobbat tidigare. Du behöver uppfylla minst ett av följande villkor:

 • Du har jobbat i minst 6 månader med minst 80 timmar per kalendermånad under det senaste året.
 • Du har jobbat i minst 480 timmar under 6 löpande månader, med minst 50 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

De olika försäkringarna

 • Det finns ingen specifik a-kassa man ska rikta sig till, utan man får välja själv.
 • Från och med dagen du fyllt 20 har du rätt till grundförsäkringen om du blir ofrivilligt arbetslös. Viktigt att tänka på är att exempelvis du som precis gått ut gymnasiet och inte hittat något jobb, inte räknas som ofrivilligt arbetslös.
 • Storleken på din ersättning grundas på hur många timmar du jobbat tidigare, men du får max 365 kronor per dag och högst fem dagar i veckan.
 • Du kan få upp till 8 000 kr i månaden före skatt. beroende på hur mycket du har jobbat tidigare.  

 • Från denna försäkring kan du få max 910 kronor per dag i högst fem dagar. Storleken på den ersättningen gäller bara de första 100 dagarna, sedan får du max 760 kronor per dag. Viktigt att notera är att gränsen för hur mycket du max kan få i ersättning är 20 020 kronor i månaden.
 • Det finns en regel om att försäkringen får ersätta max 80% av din tidigare lön, de första 200 dagarna.
 • Sedan får du max 70% av din tidigare lön som ersättas i 100 dagar.
 • När 300 dagar har gått kan man fortsätta få ersättning för max 70% av den tidigare lönen i 150 dagar till, om man har barn under 18 år hemma. Om man inte har det, får man istället ett aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som ersätter max 65% av den tidigare lönen.
 • Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning betalas ut till dem som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Exempel på detta är praktik, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. Arbetsmarknadspolitiska program hjälper dig att lära dig mer om arbetsmarknaden och hur man kommer in i den.

För att läsa mer om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, tryck här.

 • Denna försäkring får du som tjänar mer än 25 025 kronor och den kompletterar din inkomstbortfallsförsäkring. Detta innebär att du får din inkomstbortfallsförsäkring tillsammans med din inkomstförsäkring, i en kombo. För mer information, kontakta din a-kassa.

 • Du ska ha fyllt 20 år för att ha rätt till ersättning.
 • Du kan få ersättning i max 300 dagar, om du inte har barn under 18 år som bor hemma.
 • Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen
 • För att få ersättning är det ett krav att du aktivt ska söka jobb och vara med på Arbetsförmedlingens aktiviteter och möten.
 • Du måste kunna jobba minst tre timmar per dag och i genomsnitt 17 timmar i veckan. 
 • Alla a-kassans ersättningar är skattepliktiga, vilket innebär att du måste betala en viss procent i skatt av ersättningen du får.

Praktiskt exempel på hur mycket du kan få i ersättning från de olika försäkringarna med en lön på 32 612.

Denna bild ägs av Edvent

Så här ansöker du om A-kassa

 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3
 • Steg 4
 • Steg 5

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen.

Anmäl dig här

  1. Detta ska du göra första dagen som du blir arbetslös. Desto snabbare du skickar in din ansökan, desto fortare kan du få din ersättning.
  2. Tänk på att du inte för ersättning de första sex dagarna (alltid sex dagar karens, oavsett a-kassa).

Ansök om ersättning hos din A-kassa.

Skicka in ett arbetsgivarintyg. Fråga efter ett arbetsgivarintyg hos din arbetsgivare. Ofta kan du hämta det via: https://www.arbetsgivarintyg.nu/#/

Under tiden du är arbetslös ska du fylla i dina tidrapporter hos din a-kassa varje vecka så att a-kassan kan betala ut din ersättning. Tidrapportering innebär att du meddelar a-kassan om vad du har gjort varje dag under en vecka. Du måste också skicka in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

A-kassan går igenom din ansökan och beslutar om din ersättning.

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen.

Anmäl dig här

  1. Detta ska du göra första dagen som du blir arbetslös. Desto snabbare du skickar in din ansökan, desto fortare kan du få din ersättning.
  2. Tänk på att du inte för ersättning de första sex dagarna (alltid sex dagar karens, oavsett a-kassa).

Ansök om ersättning hos din A-kassa.

Skicka in ett arbetsgivarintyg. Fråga efter ett arbetsgivarintyg hos din arbetsgivare. Ofta kan du hämta det via: https://www.arbetsgivarintyg.nu/#/

Under tiden du är arbetslös ska du fylla i dina tidrapporter hos din a-kassa varje vecka så att a-kassan kan betala ut din ersättning. Tidrapportering innebär att du meddelar a-kassan om vad du har gjort varje dag under en vecka. Du måste också skicka in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

A-kassan går igenom din ansökan och beslutar om din ersättning.

Hur du skickar in dina tidrapporter

Hitta din A-kassa här

 • Ersättning: Ekonomisk hjälp till de som har rätt till de.
 • Arbetslös: En person som inte har något jobb.
 • Grundförsäkring: Ersättning betalas ut till den som inte är medlem i en a-kassa eller inte uppfyller medlemsvillkoren.
 • Inkomstbortfallsförsäkring: Ersättning betalas ut till den som varit medlem i en a-kassa minst 12 månader och uppfyller villkoren för ersättning.
 • Aktivitetsstöd: En lägre ersättning betalas ut till de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
 • Utvecklingsersättning: De som inte uppfyller grundvillkoren för aktivitetsstöd får utvecklingsersättning istället.
 • Inkomstförsäkring: För dig som tjänar mer än 25 025 kronor. Ersättningen kompletterar inkomstbortfallsförsäkringen.
 • Arbetsförmedlingen: Myndighet som hjälper människor med att komma ut i arbetsmarknaden.
 • Arbetsmarknadspolitiska program: Praktik, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd.

Liknande områden

Anställningsavtal
I området: får du veta vad ett anställningsavtal är och hur det ser ut, vad som ska ingå, olika avtal och anställningsformer samt skyldigheter och rättigheter.
Till området
Arbetsförmedlingen
I området: får du en klarare bild av vad myndigheten gör. Olika funktioner du kan använda för att finna eller söka jobb genom.
Till området
Arbetsmarknadstips
I området: får du b.l.a tips om hur du söker jobb, hur du ska bemöta arbetsgivare samt vad man ska tänka på inför och under en intervju.
Till området
Försäkringskassan
I området: kan du ta del av vad myndighetens uppgifter är, hur olika bidrag fungerar och ifall du har rätt till ersättning.
Till området
Pension
I området: får du ta del av hur pension fungerar, olika delar av pensionen, vad du har rätt till och vad du bör tänka på.
Till området
Föregående
Nästa